HAKİMİYYET__KAYITSIZ___ŞARTSIZ___ALLAH´INDIR
  ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!______ ________________ __________Din ayrı şey, devlet ayrı şey demek, her fitnenin ve melanetin başı olmustur!________ ________________ _________ĺlim ehli olan mü'min yükseklerdedir. ĺlimsiz mü'min alçaklardadır!___________ _______________________ Bütün camilerimiz ĺlim yönünden birer üniversite olmalıdır!__________ _______________ ___________________ ______________ _________Tevhid ve iman hareketinın önü alınmaz! ________ _______________ ___________________ ____________ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!__________ _______________ ___________________ _________ Tagutu, putu ve her türlü put sistemini red ve inkâr eden kişiler Tevhid ehlidir._________ ________________ _________Mükemmel bir dine, mükemmel bir Tebliğ gerekir!____ ________
 
English
Deutsch
Kürtce
Bosnak

ANA SAYFA

 

Ramazan´ı Şerif YENI

E-Mail

 
Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

 

8 Kasım 201
28.Senesini dolduran Hak Hareketi
285610 dan beri

10187
M.Kemal (Atat.)


HİCRİ TAKVİM TÜRKÇE


HİCRİ TAKVİM ALMANCA
 
 

R A M A Z A N´I Ş E R İ F

HZ. MUHAMMED (s.a.v.) ‘in RAMAZAN HUTBESİ
ORUÇ VE SİYASET Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)
ZEKÂT VE SİYASET Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

RAMAZAN VAAZLARI
 
Ramazan Sohbeti
Hilalin tesbiti 19.04.1991
Oruc Size farz kılındı 17.04.1988
Mali ve bedeni ibadetler 05.4.1991
Mal vermek 16.12.1994

Hannover

Essen

Köln

Frankfurt

StuttgartResulullah (s.a.v.) de, „Siz hilali gördüğünüz zaman oruç tutun ve yine onu gördüğünüz zaman iftar edin (bayram yapın). Eğer hava (Ramazan’ın başlangıcında) bulutlu ise şaban’ı (29 ise) otuza tamamlayın!“ buyurmuştur.
(Sahih-i Buhari, c. 3, sf. 34)


Şems’ül-Eimme İmam Serahsi, „Hilali hiç gözetmeden tutulan Ramazan orucunun şeriat’a aykırı“ olduğunu beyan etmiş, „Bunlar hata etmiş, Allah ve Resulü’nün emrine muhalefette bulunmuşlardır!“ demiştir.
(Mebsut c. 3, sf. 78)


İbn-i Abidin, „Mirac’üd-Diraye“ adlı eserinde şöyle nakletmiştir:
„Bil-icma müneccimin (astronom ve rasatçı)ların sözüne itibar edilip oruç tutulmaz (hatası binde bir de olsa). Kim müneccimlerin sözlerine itimat edilir derse muhakkak şeriat’a aykırı hareket etmiş olur. Bu hususta içtihad edilip müneccimin sözüyle amel edilir diyenlerin sözleri doğru değildir. (Çünkü bunda icma vardır.) Hatta müneccim (rasatçı) yaptığı hesaplarla (hilali görmeden) bizzat kendisinin oruç tutması caiz değildir.“
(Risale-i İbn-i Abidin, sf. 247)


Kenz Şarihi İbn-i Nüceym „Gayet’ül-Beyan“ adlı eserinde şöyle demiştir:
„Kim bu hususta müneccimin sözü tam kabul edilir derse, şeriat’a muhalefet etmiş olur. Çünkü Peygamber Efendimiz, „Kim kahine ve müneccime gelir, onun bildirdiğini tasdik ederse, o şahıs Muhammed’e indirileni inkâr etmiş olur!“ buyurmuştur.“
(Bahr’ür-Raik, c. 2, sf. 284; Fetavay-ı Hindiye, c. 2, sf. 209)


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan vekilliği yapmış Dr. Ali Arslan Aydın tercüme ettiği „Ramazan Orucu“ adlı kitabında şu hükümler vardır:„İslam ülkelerinin birinde Ramazan hilali görülünce aynı geceye rastlayan bütün müslümanlar, o gecenin sabahı Ramazan’ın ilk günü kabul ederek oruç tutarlar (veya bayram yaparlar).“ (sf. 38)

„Bu sebeple astronomi ilmine ve rasathanelere (ve bir kaç sene önce yapılan takvimlere) güvenerek böyle büyük bir hikmet dolu bir emri ihmal etmek ve „Rasathane (takvim), hilali görebilmek için gökyüzünü araştırmaktan bizi kurtardı. Çünkü mevcut âletler ve yapılan hesaplarla ayın devri, ne vakit doğacağı, dolayısıyla kamerî ayların başlangıç ve sonu bilinir!“ demek doğru değildir. „Ancak rasathane hesaplarından faydalanmak suretiyle hilali görmeye çalışmak gerekir.“ (sf. 40-41)


SAYFAMIZI TAVSİYE EDERSENİZ MEMNUN OLURUZ
   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz