8 Kasım 201

  TR AR

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)

LAİKLİK

 

 
 

H U T B E L E R Cemaleddin Hocaoğlu (r.a.)

 

HUTBE: -26- Hutbemizin mevzuu:

HUTBENİN EHEMMİYETİ!

Yüce Allah, kulluk kitabımız Kur’an-ı Kerim de; ’’(Ey Peygamber!) Sen yine de -Sana vahyettiğimiz Kur’an ile) öğüt vermeye, (tebliğe devam et), hatırlat. Çünkü hatırlatmak; (ve nasihatta bulunmak) mü’minlere fayda verir!’’ (Zariat Suresi; 55); ’’Rabb’inin yoluna hikmetle, mev’ıza-i hasene (güzel öğüt) ile davet et’’ (Nahl, 125) buyurmuştur.
Nuh (a.s.)’ın kavmine yaptığı hitabı Kur’an bizlere şöyle haber veriyor:
“Size Rabb’imin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından gelen vahiy ile sizin bilemeyeceklerinizi biliyorum.”; ’’Size Rabb’imin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum ve ben sizin için emin-güvenilir bir öğüt ve nasihatçiyim!’’
(A’râf Sûresi; 62 ile 68)

Bütün peygamberlerin risâleti birdir. Allah’dan aldıkları vahyi; ilahî emri, eksizlik ve bir bütün olarak insanlara tebliğ edip ulaştırmışlardır. Bütün peygamberler tebliğ ve telkinlerini şu sözlerle yapmışlardır:
„Allah’tan korkun (O’na karşı gelmekten sakının)! Bizler sizlere gönderilmiş peygamberleriz ve bize itaat edin; biz sizden üçret (mal-mülk-para) istemeyiz! Bizim ücretimiz âlemlerin Rabb’i Allah’a aittir. Ey bizim kavmimiz! İbadet ve kulluğunuzu sadece Allah’a yapınız! Sizin için O’ndan başka İlah ve Mabud yoktur. Ben, sizin üzerinize büyük bir günün azabının gelmesinden korkuyorum; Kanun koyma, yasa yapma yetkisi O’na mahsustur. Hüküm ve hakimiyet O’nundur! Zira bütün bir mükevvenat O’nundur; O yaratmıştır ve yine O hükmedecektir!..“
İşte peygamberlerin davetlerindeki müşterek sözleri bunlardır ve bunları açık, net ve kesin olarak söylemişler ve tebliğ etmişlerdir!..

Aziz Mü’minler!
Resulü Ekrem (a.s.) Medine’ye hicreti esnasında Ranuna vadisinde ilk Cuma namazını ashabıyla birlikte kılmıştır. Bu Cuma’dan başlamak üzere, hayatının sonuna kadar her Cuma namazından önce ’’Hutbe’’ adı verilen konuşmalar yapmıştır. Hutbe şart olmasaydı kimi zaman onu terk ederek farz olmadığını gösterirdi!
Bir yıl boyunca Cuma ve Bayram günleri çeşitli mevzularda sunulan hutbeler genç-ihtiyar tüm Müslümanlar için bir eğitim ve öğrenim özelliği taşımaktadır. Bunlardan istifade edenlere ne mutlu!

Değerli Müslümanlar!
Hutbe de bazı hususlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Hutbe okunurken konuşmak, konuşan birini uyarmak tahrîmen mekruh, yani harama yakın bir mekruhtur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): ’’Cuma günü İmam hutbe okurken arkadaşına sus desen hata yapmış olursun’’ buyurmuşlardır. (Tirmizi-Neseî)
Hutbe dinleyenlerin sağa sola bakmaları, selam verip almaları hoş görülmemiştir. Hutbe, namazdaymış gibi susulurak dikkatlice dinlenir. Hutbede peygamberimizin isminin geçtiği zaman bile salavât getirilmemesi ve hatibin cemaatına ’’Âmin’’ demesine mahal bırakmayacak şekilde hitâbet etmesi önemlidir.
İmam-ı Ebu Yusuf Hz’den rivayet edilen bir kavle göre, Resulullah’ın ismi zikredildiğinde gizlice Salât-ü Selam okunur.
(Büyük İslam İlmihali)

Ayrıca hatip hutbeye çıktığında; ister Cuma’nın sünneti olsun isterse diğer nâfileler olsun namaza başlanmaması gerekmektedir. Hutbe saygılı bir şekilde dinlenilir. Bu hususta Muaz bin Enes el-Cühen, (r.a.) şöyle buyurmuştur: ’’Allah’ın Resulü, Cuma günü İmam hutbe okurken, dizlerini dikerek iki elini birleştirip oturmayı yasakladı!’’ (Riyazü’s Salihin)
İslam dininin en mühim alâmetlerinden biri olan Cuma Namazı ve Cuma gününe âzamî derecede saygı göstermek ve bu günde mümkün olduğunca uyanık olmaya çalışmak gerekir.
Hadis-i şerif meali ile hutbemizi sonlandıralım:
“Cuma günü bir saat vardır ki, Müslüman, bu saate isabet ederek (dua ve niyazda bulunup) hayırlı bir şey isterse, Allah (c.c) ona istediğini verir.” (Müslim)
Bu bilinç ve şuurla Cuma’larımızı ihya edelim ve irad edilen Hutbe’yi, hadislerde ifade edildiği üzere güzel bir edeble dinlemeye ve amel etmeye çalışalım!


<----> H U T B E L E R
- D I G E R <---->

 

 

 

 

 

 

 

   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz