8 Kasım 201

  TR AR

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)

LAİKLİK

 

 
 

H U T B E L E R Cemaleddin Hocaoğlu (r.a.)

 

HUTBE: -25- Hutbemizin mevzuu:

RESULULLAH’IN SÜNNET’İNE İTTİBA ETMEK!..

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz, bütün insanlar için bir rehberdir. İnsanların dünyevî ve uhrevî saadetlere ulaşabilmeleri O’nun sünnetine uymaları ile mümkündür. Sünnet; Hz. Muhammed (s.a.v.)’in sözleri, hayatında takip etmeyi itiyad buyurdukları yol, hareket tarzı ve yaşayış halleridir. Buna kısaca Resul-i Ekrem’in sözleri, fiilleri ve takrirleri denilmiştir.

Aziz Mü’minler!
İslam’ın gayesi salih bir fert ve salih insanlardan oluşan bir toplum meydana getirmektir. İyi bir insan ve kâmil bir Müslüman olmanın yolu da, ’’Kim Peygambere itaat ederse, muhakkak Allah’a itaat etmiş olur!’’ (Nisa, 80) ayeti mucibince, kitap ve sünnete uymakla kabildir. Bu sebeple Müslümanlık, sadece iman, bilgi ve ikrardan ibaret değildir. O, hem bilgidir, hem ikrardır, hem inkıyattır, hem de zahirî ve bâtınî bütün azaları ile Din-i İlahiyye’ye teslimiyet ve itaattır. O halde, hakiki Müslüman, kendine Allah’ın kitabını, Resulullah’ın sünnetini, bu ölçülere uygun Müçtehidlerin ve İslam büyüklerinin söz ve davranışlarını rehber edinen insandır. Gerçek mü’min, Cenab-ı Hakk’ın buyruğunu tutarak Resul-i Ekrem’i kendisine örnek alan, O ne yapmışsa aynını yapmaya çalışan, O’nun gibi yaşamaya, O’nun gibi ibadet etmeye özen gösteren insandır. Kâmil iman sahibi bir ibadeti, bir hareketi, ’’Kur’an da varsa yaparız, yoksa istediğimiz gibi hareket ederiz’’ diyenlere iltifat etmeyen kimsedir. Çünkü onlar bugün Kur’an da bazı şeyler yok diye, bazı hükümlere karşı çıkarlar, yarın bir başka ibadeti bırakmaya teşvik ederler. Halbuki, ’’Dinin elden çıkışı sünnetin terkiyle başlar, halat nasıl lif lif kopup parçalanırsa, din de sünnetin birer birer terkiyle ortadan kalkar!’’ sözü Peygamberin sözüdür. (Darimi)

Bundan dolayıdır ki, Müslüman hiçbir sünneti fedâ etmez. O’nu Resulullah yaptı diye aynen yapmaya çalışır. Müslüman, Cenab-ı Hakk’ın; ’’Peygamber size ne verdiyse onu alın!’’ (Haşr, 7) fermanına kulak vererek Peygamberin sünnetini yaşamaya ve yaşatmaya çalışır.
Sevgili Peygamberimiz İrat ettiği Veda Hutbesinde; ’’Size iki şey -emanet- bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu kaybedip şaşırmazsınız. O iki şey: Allah’ın Kitabı -Kur’an-ı Kerim- ve Resulü’nin Sünnetidir!’’ (Malik, Muvatta) hadisini baş tacı ederek, bir eliyle Kur’an’a diğer eli ile de Resulullah’ın sünnetine yapışır. Müslüman, Peygamberimizin özellikle ibadet mevzuunda yaptıklarını iyi bilir ve dinine sahip çıkar. Kendisi için hayır düşünmediğini sezdiği kimselerin sözlerine asla güven duymaz ve itibar etmez.

Değerli Müslümanlar!
Her meseleye sadece Kur’an’dan çözüm arayan, hadise ve sünnete dönüp bakmayan, Kur’an’ın temas etmediği mevzularda istediği gibi hareket edebileceğini zanneden kimseler, tehlikeli sahalarda dolaşan birer maceraperesttirler. Gerçek saadet, Peygamberimizin Allah tarafından getirip haber verdiği şeyleri öğrenerek emredilenleri yapmak, yasaklananlardan uzak durmak ve O’nun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Çünkü, dinin sapasağlam ayakta kalması, dinin ilk muhatabı ve onu tebliğ edenden öğrenildiği gibi yaşanmaya gayret edilmesiyle mümkündür.

İşte bu sebeple, imanda, ibadette, siyasette, ticarette, eğim ve öğretimde, ailede ve cemiyette, ahlak ve yaşayışta Allah’ın Resulünü kendimize model almak ve hayatımızı O’nun sünnetine göre şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Zira, Peygamberimizin hayatı-yaşantısı biz ümmeti için ’’güzel bir örnekten ibarettir!’’

Hutbemizi bir ayet ve bir hadis meali ile bitirelim:
’’Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü'min erkek ve hiçbir mü'min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.’’ (Ahzâb, 36)
’’İçinizden hiçbirinizi benim bir emrim veya yasağımı duyduğu vakit ‘biz anlamayız, bize Kur'ân'daki helal ve haramlar yeter' derken görmeyeyim!’’ (Ebu Davud)


<----> H U T B E L E R
- D I G E R <---->

 

 

 

 

 

 

 

   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz