8 Kasım 201

  TR AR

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)

LAİKLİK

 

 
 

H U T B E L E R Cemaleddin Hocaoğlu (r.a.)

 

HUTBE: -21- Hutbemizin mevzuu:

KUDÜS’ÜN MÜSLÜMANLARCA EHEMMİYETİ VE KURTULUŞUNUN ÇARESİ!..

„Eksiklikten uzak olan O (Allah) ki, geceleyin kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kıldığımızı Mescid-i Aksa’ya götürdü. Ona ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (böyle yaptık). Gerçekten O, işiten, görendir.“ (İsra Suresi, 1)
„(İbadet için) sadece (şu) üç mescide yolculuk yapılır: Mescid-i Haram, Mescid-i Nebî ve Mescid-i Aksa.“ (Buhari)
Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) diyor ki; “Kudu¨s’ü peygamberler bina etmis¸tir ve onların oturdukları yas¸adıkları yerdir. Kudüs’te bir karıs¸ toprak parc¸ası yoktur ki, orada peygamberler dua etmemis¸ olsun ve oraya Melekler inmemis¸ olsunlar.”

Filistin, İsra ve Miraç Beldesi
Filistin; Peygamberler yurdu; Müslümanların ilk kıblesi. Hz Ömer’in Fethettiği, Salahaddin Eyyubi’nin esaretinde hiç gülmediği, Halife Abdulhamid’in bir karşından bile vazgeçmediği kutsal şehir! Filistin; Hilafet’in ilgasından sonra İngilizler tarafından işgal edilip bir avuç Yahudiye peşkeş çekilen sahipsiz belde! Filistin ve sinesindeki Kudüs mescidi müslümanlar açısından birer kuru toprak parçası değil, imanî bir meseledir!

Kutsal Beldelerin Ehemmiyeti
Ayet-i celile’de geçen Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa müslümanlar için çok önem ve hasasiyeti olan iki mübarek beldedir. Tevhid dininin bir bütün olduğunu gösteren birer semboldür. Mescid-i Aksa, müslümanların ilk kıblesi, Mescid-i Haram ise ayetle belirlenen kıbleleridir. İki belde de çok kudsi ve önemlidir. Birisi müslümanların emin olduğu belde, diğeri ise etrafı bereketli kılınan Mescid-i Aksa.

Allah (c.c.) bu ayetle bizleri, bu ehemmiyeti, büyük olan beldelere sahip çıkmaya ve korumaya çağırmaktadır. Müslümanların ziyaret etmesi gereken beldelerden ikisi bu beldelerdir. Üçüncüsü ise Mescid-i Nebi’dir. Yani Medine mescidi’dir!

Muhterem müslümanlar!
O etrafı nurlu ve bereketli, müslümanların ilk kıblesi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in diğer peygamberlere imamlık yaptığı mescid esir iken, Mirac, müslümanlara bir şey kazandırmıyor veya bir şeyler hatırlatmıyorsa, günümüz müslümanın hali gerçekten çok acıklıdır! Her senenin Mirac gecesinde, bir kısım şeyler yapılırken neden Mescid-i Aksa’nın durumu, içler acısı hali göz önüne getirilmiyor? Neden Mirac hadisesi ümmete bir mesaj vermiyor veya verdiği, vermek istediği mesajı bizler anlamıyoruz?

Mübarek Kudüs’ü, işgalci bir devletin başkenti olarak tanıyan ve onaylayanlar da, bu işgalin birer parçasıdırlar.
Yeryüzündeki Müslümanlar olarak ABD’nin aldığı bu kararı tel’in ediyor ve şiddetle kınıyoruz!
Mekke, Meddine ve Kudüs bir zincir gibi birbirine bağlıdır. Bugün emperyalist odaklar, manen Mekke’yi, Medine’yi işgal etmiştir. Kudüs’ü zahiren başkent yapsalar, bir gün Mekke’yi de Medine’yi de işgal ederler. EğerKudüs’ü Şerif Yahudilerin eline geçerse dünyadaki Müslüman varlığımızın hiçbir manası kalmayacaktır. Bütün imkânlarımızla, amellerimizle, sözlerimizle ve dik duruşumuzla buna karşı durduğumuzu ortaya koymalıyız.
Şayet gevşek davranır, önemsemez, sinemize çekip emperyalistlere köle olmayı kabullenirsek değil Kudüs’ü, yarın Mekke, Medine ve İstanbul’u da elimizden alırlar.

Ey Müslüman milletler!
Geliniz, aramızdaki anlaşmazlıkları ve mezhep çatışmalarını bir tarafa bırakalım, küçük hesaplar peşinde koşmayalım. Geliniz; Kur’an ve sünnet etrafında birleşelim. Bir ve beraber olalım. Güç ve imkânlarımızı birleştirelim. Yüce dinimiz İslam’ın bizlerden istediği birliği, vahdeti sağlayalım. Kudüsümüze, Mescid-i Aksamıza ve Filistinimize sahip çıkalım!..

Ümmet-i Muhammed olarak, beşeri ve tağuti düzen ve sistemlerden vazgeçip, ’’Kaynak Kur’an, Örnek ve önder Peygamber’’ deyip, Hz. Muhammed’in ahlakıyla ahlaklanıp, onun takip ve tatbik ettiği tavizsiz, tebliğ ve davet metoduyla hareket edelim.
En büyük kuvvet silah değil, birliktir, vahdettir!
Hepimiz bir olursak İslam düşmanları bize güç yetiremez. Zayıflığımız ihtilafımızdandır, birlik olmayışımızdandır. Kudüs başta olmak üzere, tüm işgal ve sömürü altındaki beldelerimizi kurtarıp hürriyetlerine kavuşturmak istiyorsak bunun tek çaresi, ilacı vardır. O da birliktir, İttihad-ı İslam’dır, İmamet’tir, Hilafet’tir! Bu ne bir hayal ne de imkansız bir şey değildir.
Allah’ın vaadi, Resulünün müjdesidir. İnşaallah o müjdelenen günler çok yakındır!

Ve bütün bir dünyaya şu gerçeği bir kez daha haykırıyoruz:
Filistin İslam’ındır ve İslam kalacaktır!..
Kudüs, Müslümanların namusu ve şerefidir!..
Kudüs, bizim ümit başkentimizdir!..
Kudüs, Ümmetin’dir!..


<----> H U T B E L E R
- D I G E R <---->

 

 

 

 

 

 

 

   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz