..............

m 201

TR AR  DE

Taş devrinde kalma heykelciler! Temiz, bir deniz kalmıştı heykelsiz!

Heykel Kafalılar, karayı ve dağları kirlettikleri gibi..

Şimdi de denizi kirletmeyi kendilerine hedef seçmişler.

Adını da “Su altı heykel galerisi” olarak koymuşlar.

Taştan heykelleri artık denize atarak, ilericiliğe damgalarını vurmak istiyorlarmış!

Bunlara olsun da heykel karada, havada ve denizde olsun.

Taştan şekilden heykeller ile artık balıkların dünyasını da karartmayı düşünüyorlar.

Putperestler farklı olmaları gerekiyor ya!.

Başka işleri güçleri de yok. Taşlaşmış akıllarından başka şey de türemez.


Zaten kendileri de bir nebze yaşayan taş olmuşlar. Cehennemin bir yakıtı olan taş oğlu taş.

www.seriat.net