..............

m 201

TR AR  DE

Gönül ile aklın çatıştığı ve icraatın da yönünü şaşırdığı bir hayat!.

Neyi arzulayarak istediğimiz ve neyin uğruna zamanımızın ekseriyetini harcadığımız, bizlere aslen neye inandığımızı gösteriyor. Gönül bir tarafa çeker, akıl bir tarafa ve icraatımız da bir başka tarafa doğru çekerse, bu işte bir çelişki yumağının içinde olduğumuzu gösterir. Gönlümüz aklımızla çatışır ve icraata koyduğumuz amellerimiz de ikisinin tersine bir yol alır.

Gönülden gelen saflığın temizliği!

Bir yavru çocuğun aklı gelişmemiştir. Hareketleri de bir o kadar karışık ve acemice hareketler yapar. El bir tarafa gider, ayak diğer tarafa doğru. Gönlüne gelince temiz mi temiz, saf mı saf, güzel mi bir o kadar da güzel. Aklın ve uzuvların algıladığı kirliliğe daha bulaşmamıştır. Sade ve yaratılışa uygun masumane bir haldedir.  Zamanla aklın ve amellerinin tahakkümüne girer ve dünyevileşerek şekilciliği öğrenir.

Aklın uzuvların icraatına fikir üretmesi!

Akıl bir yandan tartı, diğer yandan da karar mekanizmasıdır. Uzuvların icraatını koordine ettiği gibi, çoğu zamanda uzuvların icraatlarının tahakkümüne girer. Uygulananlara ve amellerine bir anlam vermeye ve onları savunmaya doğru gider. Yanlış işlemleri gönlün rızasına muhalif olarak savunur. Doğrulara gelince, onları rahatlıkla gönül rızasıyla ve içtenlikle savunur. Bazen de ikisinin arasında bocalanır ve kararsız kalır.

Halis niyetler gönülden geçer, akla hükmeder!

Gözlerini kapatarak, gönlünde geçenleri bir bir oku şöyle.. Kulaklarınla sessizlikler içerisinde gönlünün sana nidasını dinle.. Kendi benliğine dalarak, özüne eğil şöyle ve kendini bir incele.. Kimliğine konan karanlık tozları savur, sadeliğin çıksın gün yüzüne..

Sen sen olmayı öğrenirsen, insanlık yeniden güzel günlerin arefesine yaklaşacaktır. Hareketlerden önce, hatta akıldan öteye, gönülden gönüle kurulan bir köprüyle.. Sevgiyle beslenen bir hayat, saygıyla kurulan dostluklar, huzurla dolup fışkıran bir toplumun ayak sesleri inliyor..

Bu yola varlığını adayanlar gelsin.. Benliğini feda edenler gelsin..

Yaratanın aşkıyla yanıp tutuşan.. Kül olmayı göze alanlar gelsin..

www.seriat.net