..............

m 201

TR AR  DE

AKP:Laiklikte hala kararlıym!
Nasıl yani, hala ´lamba´ yanmadı mı?

Bu sözleriyle Allah´ı sınırlayarak, devlet işlerine Allah´ı karıştırmamakta hkararlı olduklarını söylüyorlar! 

Cümlenin kendisi, koyu laik cephenin tabanına hitap etmediğine göre, geriye kalan..

Müslüman halka yönelik şöyle bir gönderme olduğu aşikardır: “Dininizi dünya işlerine karıştırmayın. Hayatın bundan tatlısı yoktur.

Biraz dincilikle biraz koyu inkılapçılık, biraz dünyacılık ile biraz da ahiretliği birbirine karıştıralım!”.

Laikleri memnun eden bu cümle ile onları iman eksenine davet etmediklerine göre..

Yoksa bu tasdik ile Müslüman kesimi laiklerin eksenine mi çekmek istiyorlar?

Siyasetine, ticaretine, aile hayatına ve toplum hayatına Allah´ı karıştırmayan, sadece ´muhafazakar-din-sempatizanı´ bir toplum mu oluşturmak istiyorlar?

Maalesef halkın bir bölümü bu çağrıya kulak astı ve gerçek laikliği baz alarak ve biraz da ileri giderek..

Allah´ı ne ahlakına karıştırıyorlar ne de adaplarına, ne ibadetlerine karıştırıyorlar ne de oruçlarına.. Kısaca, ne hayatlarına karıştırıyorlar ne de (ellerinde gelse) mematlarına!

Bu veçhile ile ´Laikliği´ hayatında tatbik eden en iyi kesim ´Müslüman´ kesim oldu!

Böyle bir ´Laiklik´ zehiri ile öyle bir çağ açıldı kı, bu çığ bütün toplumun değerlerini yerle bir etti, altını üstüne getirdi.

Ne büyük kaldı ne küçük, ne aile kaldı ne dostluk, ne değer kaldı ne de tanınacak bir kural!

Toplumun bu kesimi laik oldukları mertebeye, maalesef LAİK oldular!

www.seriat.net