..............

m 201

TR AR  DE

Tarih boyunca yenildiler, aşağılanarak kovuldular, yine de adam olamadılar!.

Girdikleri yerlere barış getireceklerdi. Huzur ve insanlığın emsalini temsil edeceklerdi. Bu ülkelere askerlerini ve savaş makinalarını gönderdiler. Afganistan, Irak ve Suriye, bu Haçlı zihniyetin işgal ettikleri ülkelerden sadece bir kaç tanesi.

Tahmin etmişsinizdir, bu sıfatlara tartışmasız uyan ve bahsettiğimiz ülkeler: Haçlı zihniyeti Amerika ve Avrupa!

Vaatlerinin tersine, girdikleri ülkelere gözyaşı, kan ve ıstırap vahşetini getirdiler.

Haçlılar dün kaçtılar, bu gün de kaçacaklar, yarınlardan da kaçmaya mahkumlar!.

Girdikleri yerlerde taş üzerine taş bırakmadılar. Köyleri ve şehirleri yerle bir ettiler. Kadın çocuk demeden topluca katlettiler. Sayısını tam kimse kestiremiyor, sadece tahmin ediliyor ve 100.000  (binleri) bu şekilde öldürdüler.

Haçlılar, gittikleri yerlerde başka etkilerden daha çok, kendi ektikleri vahşetlerinde boğuldular. Şimdi ise kaçıyorlar. Haçlı atalarını örnek alırcasına Amerika ve Avrupa yine kaçıyorlar. Toz kaldırmadan ve arkalarına bakmadan!.

Haçlılar dün yıkılıp gittiler, karanlık ortaçağ tarihini bıraktılar. Bu gün de Afganistan´da yıkıldılar ve zulümleriyle atalarını geçerek, karanlık yeniçağa imzalarını attılar. Yarınlardan da onlara karşı direnecek, onları yeniden mağlup edecek bir İslami güç, mutlaka ve mutlaka çıkacaktır!.

Mazlumların ahı yağmur gibi başlarına yağmıştır ve onların sonunu getirmiştir.

Kıvılcımın ateşi diğer zalimlerin başına ve mazlum halkların direncine ve gönlüne!.

www.seriat.net