..............

m 201

TR AR  DE

Afganistan 20 sene içerisinde Batı değerlerinin mezarı oldu!

 

Amerika ve Avrupa, 11.Eylül 2001 hadisesini bahane ederek, Afganistan´ı işgal etmişlerdi. Hedefleri belliydi: Bir taraftan sözde terörü durdurma bahanesiyle, terörü bizatihi kendilerinin uygulamasıydı..

Kadın hakları adına aile değerlerini yıkarak, kadınlara köleliği ve pazarlanmayı öğretmek.. Uyuşturucu kanallarını durdurma bahanesiyle de, bu alanı kendi ellerine alarak pazarı genişletmekti..

 Diğer taraftan bir güç gösterisi olacaktı. Rusya´ya karşı bir meydan okuma: “Sen yapamadın, bak biz batılı ülkelerin hepsi, yani 36 Nato üyesi, bu işi nasıl beceriyoruz”.  Müslümanlara karşı da bir gözdağı vererek: “Sizin İslami değerlerinizi bakın nasıl yerle bir ediyoruz. Gücümüzden korkun ve önümüzde eğilin” demek istiyorlardı.

Batı işgalinin 20 senelik bilançosuna gelince: Yüz binlerin üzerinde siviller katledildi ve ülke yerle bir edildi.

Neticeye bakıldığında: Batılı askerler yenilgiyle perişanlık içerisinde, Ruslar ´da daha hızlı kaçarak, Afganistan´ı terk etmek zorunda kaldılar. Arkalarına bile bakmadan, bir günden diğer güne paketlendiler ve toz kaldırmadan ülkenin terkine karar verdiler.

Batıya güvenen işbirlikçilerine gelince: En fazla zararlı çıkan onlara oldu. Ne kadar da ABD ve Avrupa´nın politikacılarına güvenmişlerdi.. Ne kadar da onların değerlerine bel bağlamışlardı.. Ne kadar da Batı´nın askeriyesine güvenmişlerdi.

Batılılar, kendi değerlerini pazarladıkları insanları da, işleri bitince yarı yolda bıraktılar. Başınızın çaresine bakın, dediler ve onları düşmanlarının eline teslim ettiler.

Kibirli Amerika ve Avrupa ülkeleri çıkarlarına göre hareket ederler. Çıkarları bitince, dostlukları da biter. İslam Ülkelerindeki diğer işbirlikçilerine duyurulur!. Darısı onların başına diyeceğim de, yine olan bize olacak.

www.seriat.net