..............

m 201

TR AR  DE

Muhammed Metin Müftüoğlu (Kaplan) Hocaefendi’den 1443 Hicrî Yılbaşı Tebriği:

HİCRET BİR DÖNÜM NOKTASIDIR!

1 Muharrem İslam tarihinin başlangıcıdır. Ayriyeten Müslümanların da yılbaşısıdır.
Bu tarih Peygamberimiz ve Ashab-ı Kiram Efendilerimizin Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicret etme günüdür.
Daha sonraları ise, Hz. Ömer (r.a.)’ın Hilâfet’i döneminde, 1 Muharrem Müslümanlar için bir mebde-i tarih olarak tesbit edilmiştir. Tarih-i hicrî, bu aydan itibaren başlamış bulunmaktadır. O günden bugüne kadar bu mevzuda icma olmuştur.

1 Muharrem’in, yani hicretin İslam tarihinde önemi büyüktür. Başlıcaları şunlardır:

1- Hicret; Gerçekten dünyanın en büyük hadiselerindendir ve yeni bir devrin başlangıcıdır.

2- Hicretin dinî, siyasî, iktisadî, harsî ve içtimaî tesirleri de çok büyüktür.

3- Hicretle din hürriyeti, yaşama hürriyeti, can ve mal emniyeti hasıl olmuştur. En tabiî olan insan hakları hicretle sağlanmıştır.

4- Hicret, cinayeti yasak ediyor, zulüm ve istibdadı yıkıyor, şirkin ve putperestliğin temeline dinamit koyuyor ve her türlü haksızlığı kaldırıyordu.

5- Hicret, Müslümanların kurtuluşu ve ’’İnkılab-ı Kebir-i İslam’’ın, yani ’’Büyük İslam İnkılabı’’nın başlangıcı idi.

Velhasıl hicret bir dönüm noktası olup, hicret ile bütün Müslümanlar, putperestlerin işkence, hakaret ve eziyetlerinden kurtulma yoluna girmişlerdir.


Hülasat’ül-hülasa olarak diyebiliriz ki, hicret sadece Peygamber metoduyla İslam’ın Devletine gidilen bir yoldur. Ve o yol da mutlaka vahye dayanmalıdır!

Bizlerin 38 senedir takip ve tatbik ettiği metod Peygamberî olan tebliğ ve davet metodudur. Elhamdülillah; Dava ve metodu da isabetli seçmişizdir.

Bu vesile ile hicretin ruh ve manasını gerçek manada kavramış bulunan Müslümanların yeni yılını tebrik eder, henüz bu seviyeye ulaşmamış olanların ilâhî hidayete mazhar olmaları için dua ederken, tüm Müslümanları asrımızın putlarından ibaret olan beşerî ve tağutî izim ve sistemleri terk edip, Kur’an ve Sünnet etrafında cem olup, Kelime-i Tevhid bayrağı altında toplanmaya davet ediyor, yeni yılın birçok hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hakk’tan dua ve niyaz ederim!

Muhammed Metin Müftüoğlu (Kaplan)


1 Muharrem 1443 – 9 Ağustos 2021

www.seriat.net