..............

m 201

TR AR  DE

Ya birisi cesaret edip söylese de, Mustafa Kemal´in ne olduğunu bir anlasak!.

M. Kemal: „..Bu bir emrivakidir.. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir.“ Nutuk – 1927. S. 422

Beyler sakin olalım, kafalar yerinde kalsın, kimseler karışmasın. Kendisi söylesin bizler dinleyelim o zaman, İslam ve Müslümanlık hakkındaki sözlerini:

Kuran’ın yasalarını Muhammed yazmıştır(!):

“Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir.”
(Kaynak: Atatürk´ün emriyle liselerde okutulan tarih kitabı (1938), 2. cilt)

Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar(!):

“Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur
M. Kemal (Kaynak: Atatürk´ün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, Afet İnan)

“Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkilabı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız.” 
M. Kemal (Kaynak: Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası; Emre Yayınları, Aralık 1991, s 165.)

İnsanları Allah değil “tabiat” üretti(!):
“Natür (Tabiat) insanları üretti, onları kendisine taptırdı da…”
M. Kemal (Kaynak: Atatürk´ten Düşünceler, Derleyen: Prof. Enver Ziya)

“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız.”
(Kaynak: İstanbul, Tekin Yayınevi, 1990, s 83-84.)

“Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum. Hükümetini ayakta tutmak için dini kullanmaya gerek duyanlar zayıf yöneticilerdir, adeta halkı bir kapana kıstırırlar.”
M. Kemal (Kaynak: Andrew Mango, Atatürk, s 447.)

M. Kemal´i kimse zorla Müslüman da yapamaz, Müslümanlıktan da dışarı çıkaramaz.

O, kendi kararını kendi hür iradesi ile vermiştir. Başka bir kelime söze daha hacet var mı?

Yine de bizler Atatürkçü Aziz Nesin´in sözüyle noktalayalım:

“Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmaktır ya sahtekâr.”

www.seriat.net