..............

m 201

TR AR  DE

Şakacı M. Kemal´den Kazım Karabekir´e haince bir espiri: “Paşa Paşa, Şaka Şaka..!

Kazım Karabekir Paşa bu toplantıya ait hatırasını aynen şöyle anlatır:

“Bir gün Mustafa Kemal tarafından davet olundum. Orada birçok kimselerde vardı. Hayli sohbetten sonra, bana bir liste uzattılar.

Bazı isimler yazılı idi. Şöyle bir göz gezdirdim. Maruf Halk partisi erkânının birçoğunun isimlerini gördüm.

Bu nedir? dedim.

Biz bir Protestan teşekkülü vücuda getirdik. Artık bunu ilan etmek sırası gelmiştir. Sizi de buraya ithal ediyoruz.

Bu sözleri işitince beynim attı. Bütün tüylerim ürperdi: Dehşet içinde kaldım. Deli gibi oldum.

Yüksek sesle ve son derece şiddetle:

”Ne münasebet!., dedim. Bu mümkün değildir. Millet bizi parçalar. Ben buna bütün kuvvetimle karşı gelirim ve derhal harekete geçerim

Bunun üzerine; Mustafa Kemal Paşa bana :

“Paşa! sizinle şaka ettik!..” dedi ve o iş, öylece kaldı.

 

Bkz. Sebilürreşad c. IV, sh. 162, Sy.: 86, Eylül 1950.

 Kaynak : Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman Cilt 2,

Kaynak:Risalehaber.Tarih : 23.06.2014

www.seriat.net