..............

m 201

TR AR  DE

İstanbul yeniden fethedilecek, tekbirlerle kirlerden uzaklaşacaktır!
Fatihin simgesi, yeniden tekbirlerle kökten bir temizliğe kavuşacaktır!.

Yedi yüz sene boyunca bir elden diğer ele uğraştılar. İstanbul´un kapısına ecdadımız dayandı ve bu kapıyı açmaya (fetih etmeye) çalıştılar. Bu kadar sabır içerisinde uğraşıları, dertleri neydi tasaları neydi?

Bir müjdenin sırrına ermekti tabi, yedi yüz sene önce ulu Peygamber tarafından duyurulan o kutlu müjde!

Nesilden nesle gece gündüz çalıştılar, bu övgüye layık olabilmek için. Ne kutlu bir yol, ne de güzel bir uğraşı.

Fetih’ten sonra ilk işleri heykellerden temizlemek oldu bu güzelim yurdun. Hıristiyanlığın simgelerini indirdiler, Haçlılar ile birlikte Roma İmparatorluğunu tarihin kara sayfalarına terk eylediler.

Temelden bir temizlikten geçirdiler İstanbul´u. Tertemiz bir sayfa açtılar, sarhoşlardan berduşlardan kurtardılar karış karış. Ecdadımız İstanbul şehrini adaletin simgesi, bütün dinlere ev sahipliği yapan, bir hoşgörü merkezi haline getirdiler.
Böyle temiz kaldı yüzyıllar boyu, bir İmparatorluğun kalbi ve merkezi oldu.

Yüzyıl önce yine Haçlılar geldi ve kirlediler bu toprakları. Getirdiler dinsizlerini heykellerini, atasızlarını sarhoşlarını ve berduşlarını. Batırdılar çamura güzelim Fatih´in fethi, ecdadımızın emaneti İstanbul´u.

Yeniden heykellerden ve putperestlerin simgelerinden temizlik için, Hıristiyanlığın ve putperestliğin izlerini kökten kazımak için..

Yeniden yüzyıllar geleneğine katılan, bu müjdeye layık bir fetih için, gönülden bu aşk kervanına katılacak, bir İslam ordusuna ihtiyaç vardır.

“Onu fetheden ordu ne kadar güzel bir ordu, o komutan ne kadar güzel bir komutan!”

www.seriat.net