..............

m 201

TR AR  DE

Yahudi azmanların gücünün yettiği savunmasızlar: Siviller, binalar ve bitkiler!

Gücü mertliğe yetmeyen Yahudi teröristlerin en sevdikleri saldırı hedefleri: Kendilerini savunamayan sivillerdir. Kadın ve çocuklara silahlarının namlularını çevirmeye ve onları öldürmeye bayılırlar.

Bunun yanında yerinde oynamayan binalara da güçleri yeter ve onları da füzeleriyle toz duman eylemekten zevk alırlar. Hızını alamadıkları zaman da savunmasız zeytin ağaçlarına saldırırlar ve onlara dişlerini geçirerek, kökünden koparırlar.

Sivillere, kadın ve çocuklara saldırmaya bayılırlar demiştik. Ellerindeki ağır silahlarla savunmasız insanlara karşı saldırmayla birlikte, aşağılık psikolojilerini tamir etmeye çalışırlar. Yani “Onlara gücümüz yettiğine göre güç bizde, biz güçlüyüz” gibi bir sonuca varırlar.

Demek ki tarihleri boyunca Yahudiler böyle bir güç gösterisini hayal eylemişler! 

Yahudi katiller, yine de sivillere saldırmanın neticesiyle rahata eremiyorlar ve başarılarından(!) dolayı da mutmain olamıyorlar.

Bundan dolayı da diğer savunmasızlara göz gezdirirler ve yerinden çakılı binaları fark ederler.

Yahudiler bu defasında yerinde hareket edemeyen, kendini savunamayan beton ve tuğladan binalara saldırmanın da zevkine ererler.Binalara füzeleri fırlatarak, yıkılmalarını bir aşkla şevkle ve bir alkışla seyrederler.

Yahudi azmanları bir zaman sonra bununla da rahata ermezler ve egolarının esiri olarak bir ilerisine daha giderek, yemyeşil ağaçlara ve yapraklara (çürük bir kurt gibi) saldırmaya başlarlar.Başarısızlıklarından dolayı Yahudiler çıldırırlar, ağaçları yakarlar ve yıkarlar. Gözü dönmüş Yahudiler bu vaziyette bağırarak çağırarak kendi kendilerine yırtınmaya başlarlar.  

Savunmasız sivillere, binalara ve bitkilere saldırarak, kirli aşağılık karakterlerini ortaya koymaktalar. Bunun neticesi olarak da, bütün dünya insanlığının gözünün önünde, Yahudi terör devleti zulmüyle birlikte yıkımına doğru tepe takla yuvarlanıyor.

Zulümleriyle ve zalim dostlarıyla birlikte belki bir an için bu neticeyi erteleyecekleridir.

Fakat asla ve kat´a beklenen sonlarını engelleyemeyeceklerdir!

www.seriat.net