..............

m 201

TR AR  DE

Yahudilerin hakkıdır öldürmek! Özellikle savunmasız sivilleri hayatlarında eylerler!

Biri savunmasız insanları öldürür, diğeri de ona destek olur ve birlikte sevinirler. Bu Yahudi çetelerini destekleyen Avrupa ve Amerika´nın savunmasına gelince: “Yahudi dostlarımız, o sivilleri öldürürken ne kadar da zahmet çekmişlerdir ve yorulmuşlardır!

Biz de en azında Yahudi bayrağının altına sığınalım ve seri bir şekilde topluca katliam yapmaları için, alınlarından akan terlerini silelim!”

Yahudi çetesi sivillerin evlerini bombalar yıkar ve yakar!

Çetelerle işbirliği yapan Avrupa ve Amerika´nın savunmasına gelince: “Bombalanan yerler sivil olsa da, sivil mekânlar yine de değildirler. Elinde bıçağı olan bir savaşçı evin önünde geçmiş olabilir. Teröristlere karşı fırlatılan bomba da, haklı yerde, terörizme gölgelik yapan o evi havaya uçurmuştur. Yahudi´nin ve candan dostlarının bombaları demokrattır adaletlidir, temizdir ve haklıdır.

Evi havaya uçurulan sivillere gelince, onlar ise bir teröriste ev sahipliği yapmışlardır. Ölen sivil çocuklara gelince, onlar da suç ortağı konumundalar, varsın onlar da ölsün!”

Yahudi çetesi, aldığı bu gazla durmaz ve Gazze´de ki medya kuruluşlarının binasını yerle bir eder!

Çete Birliği bu defasında savunur: “Bizim ruhlarını bedenlerinde ayırdığımız insanları yayınlamak, onlara mı düşmüştü! Onlar da bu yayınlarıyla birlikte Yahudi düşmanlığı yapmasalardı. Yahudiliği eleştirenlerin ve yayınlayanların binalarını bu şekilde başlarına yıkarız! Fikrin hürriyetine gelince, bunun geçerliliği bizim hür ve insancıl fikrimize hizmet edenler içindir. Ne fazlasına ve ne de azına.”

Yahudi teröristler yaptıklarıyla birlikte, yine tarihi görevlerini ve Yahudiliklerini yapmaktalar. Batılı Çete ortaklarına gelince, Yahudileri sorgusuz sualsiz desteklemekteler. Bir kirli el diğer kirli ele destek olmayla birlikte, iki elde asla arınmaz ve temizlenmez. O alınlarındaki kir, yağlı çamur gibi derinin altına yerleşir, iki elin ikisinin de etrafına iyice dağılır!

Bu kadar kirli bir ortamı temizleyecek, hayatta olan Filistinli bir çocuğun temiz tükürüğüne ihtiyaç vardır.

Yahudi ve Hıristiyan çetelerin bir ellerine tükürsün, bir de olmayan yüzlerine!

Tükürsün, öldürülen bütün masum kadınların uğruna..

Tükürsün, o körpe öldürülen bütün masumane çocukların uğruna..

Tükürsün Filistinli çocuk, tükürüğü yettiğince bu yüzsüzlerin insanlığına, vicdanına ve görmeyen kör gözlerine!.