..............

m 201

TR AR  DE

MÜSLÜMANIN RAMAZAN AYINDAKİ GÖREVLERİ

„Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere oruç farz olduğu gibi, sizin üzerinize de oruç farz kılındı!“ (Bakara Suresi; 183)

1- Müslüman! Namazlarına devam et, oruç tutanların bir çoğu namazları ihmal ediyorlar. Namaz dinin direğidir.

2- Güzel ahlak sahibi ol, küfür sözlerden, dine, imana, Kitab’a ve hâşâ Allah’a sövmekten sakın. İnsanlara kötü muamele yapmaktan orucunu kalkan yaparak sakın. Zira oruç, nefsini tehzib eder, güzelleştirir, kötü ahlaktan ve küfürden korur.

3- Ahlaksız ve çirkin kelam etme, velev ki, şaka mahiyetinde bile olsa, çünkü orucunu zayi eder.

4- Sigarayı bütün olarak terk et, orucundan istifade et, iradeli ve kuvvetli insan ol. Gündüz oruçlu iken terk ettiğin gibi, akşam ve geceleyin de terk et. Biliyorsun ki, sigara kanser ve bazı hastalıklara sebebiyet veriyor. Eğer temelli terk edersen malını ve hem de sıhhatını korumuş olursun.

5- İftar esnasında yemeklerde israf etme ki, orucun faidesini kaybedersin, sağlığına zarar vermiş, kötülük etmiş olursun.

6- Sinema, tiyatro ve benzeri yerlere gitme, televizyon ve sosyal medyada ahlakını bozan ve orucunun ruhuna menfi tesirler yapan şeyleri seyretme, televizyon önünde zamanını ve maneviyatını öldürme.

7- Geceleri uzun uzun oturma, sonra sahuru ve sabah namazını kaçırabilirsin, zayi edersin. Sana gereken şey, her işini planlı, proğramlı ve vaktinde yapmalısın. Hele işine sabahın erken saatlerinde gitmen, kazancının bereketli olmasına vesile olur.

8- Yakın akrabalarına, muhtaçlara bol bol sadaka ver. Yakınlarını ziyaret et ve sıla-i rahim yap, küs durma.

9- Bol bol Allah’ı zikret, Kur’an-ı Kerim’i çok oku ve dinle, manasını tefekkür ve tedebbür et. Kur’an ve Sünnet’in hükümleri ile amel et. Faideli dersleri, sohbetleri ve vaaz-u nasihatları dinlemek için, cemaatla namazları eda etmek için camiye git. Eğer mümkünse Ramazan’ın son on gününde imkân nisbetinde camide veya evinde itikafa gir.

10- Kitap oku, hele oruçla, zekâtla alakalı kitapları çok oku ki, orucun ve zekâtın hükümlerini belle ve ona göre amel et.

11- Ramazan orucuna müdavim ol. Çocuklarını oruç tutmaya alıştır.

12- Ey Müslüman kardeş! Mazaretli olsan bile, Müslümanların gözleri önünde yeme ve içmeden sakın.

RAMAZAN AYININ VE ORUCUN BAZI HİKMETLERİ:

1- Kişiye, Cenâb-ı Hakk’ın Rububiyyetini öğretir.

2- Kişiye, Allah’ın nimetlerine karşılık şükrünü öğretir.

3- İnsanların içtimaî hayatlarına tealluk eder.

4- Nefsi terbiye eder.

5- Nefsin (kişinin) düzelmesine, gafletten uzak kalmasına sebep olur.

6- Kur’an, Ramazan ayında nazil olmuştur.

7- Kadir gecesi Ramazan ayındadır.

8- Kişinin manevî kazançlar temin etmesine sebep olur.

9- İnsanın hususi hayatına (şahsiyetine) tealluk eder.

10- Nefsin ve enaniyetin Firavunî yönünü kırmaya sebep olur, insan buna ancak aczi ve ibadeti sayesinde ulaşır.

11- Kıyamet günü Ramazan oruç tutana şefaat olunur.

12- Ahirette “Reyyan“ kapısından girmeye hak kazanır.

13- Oruçlunun ağız kokusu Allah (c.c.) katında miskten daha iyidir.

14- Oruç ibadetinin mükâfatını bizzat Allah (c.c.) verecektir.

15- Oruçlu için iki sevinç (bayram) vardır; İftar anındaki dua sevinci ve ahirette Rabb’isine mulaki olduğu sevinci.

ORUCUN FAİDELERİ:

1- Oruç, Mü’minde takva melekesini geliştirir.

2- Oruç, Allah (c.c.) için huşû ve ubudiyete alıştırır ve itaati sayesinde Mü’minin işleri istikamet kazanır.

3- Oruç, güzelleştirme okuludur, beşeriyetin nefsini güzelleştirir, çünkü bu sayede gönlüne Allah (c.c.) korkusu yerleşir, gizli-aşikâr Allah’ın kontrolunda olduğunu idrak eder.

4- Oruç, insanî ihsana ve hayrı sevmeye alıştırır. İnsanda rahmetin ve din kardeşliğini ve aralarındaki birbirlerine destek verme ve yardımlaşma bağlarını kuvvetlendirir.

5- Oruç, insanın hayatını yeniler, vücud organlarını yeniler, mideyi ve hazım organlarını rahatlatır, bedene zarar veren şeylerden arındırır.