..............

m 201

TR AR  DE

MÜBAREK RAMAZAN -Hafız Ali Reşad Hoca

Yükselir gönüllere şan, övgülü salılarla ezan,

Yine teşrifle bizi etti münevver Ramazan;

Her taraftan ediyor nur ve fazilet feyezan,

Yanıyor her şerefe, verdi şerefler Ramazan…

Hoş geldin Âlem-i İslam’a saadetler getiren,

Bize nurlar ve şereflerle, safalarla gelen;

Hoş geldin ehl-i ibadatı feyizlerle geçen,

Ey mübarek ve mübeccel, kula mehhar-ı Ramazan…

Sende kaim olan etmez mi semavata uruç?

Sende kaim olan almaz mı ecir? Rabb’den oruç;

Sende taib olan olmaz mı temiz, çoksa da suç?

Ey mübarek ve mükerrem, cana cevher Ramazan…

Karşılarız seni, her cami taşar, zi-hareket,

Mutlularız içi pâk Mü’mini sevsen de hakkı et;

Kutlularız kime yaşmakta ise hayır ve bereket,

Ey mübarek ve mufaddal, yıla efser Ramazan…

Şimdi Kur’an okuyan dil ulaşır hak rahmetine,

Şimdi şayan veli olsun, çalışan din hizmetine;

Şimdi rıdvan arayan kul kavuşur Rabb cennetine,

Ey mübarek ve müşerref, adı eşher Ramazan…

Hafız Ali Reşad Hoca

Gümülcine, 1 Ramazan 1377 (22 Mart 1957)

———————————

Mübeccel: Muhterem, azizlenmiş

Mefhar: İftihara vesile olan şey

Sürûr-i aver: Sürûr, sevinç getiren

Uruc: Yükselen, yukarı çıkmak

Taib: Tövbe eden

Hekk: Şiddetli yağmur, kılıçla vurmak

Efser: Tac, padişah tacı

Eşher: Meşhur