..............

m 201

TR AR  DE

Devletin Dini, Din-i İslam’dır

1924 Anayasası ilk biçimiyle devletin dininin İslam olduğunu bildirmişti. 1924’te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak, İslam diniyle ilgili işlerin ve hizmetlerin görülmesi işi, Başbakanlık’a bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı’na verildi.

Bu kurul, genel idare içinde yer alan ve dini hizmetleri sağlamakla görevli, sıradan bir idari bölümden başka bir şey değildi, dini bir niteliği ve üstünlüğü yoktu.

Müslüman Türk toplumu ile uzaktan yakından ilgisi olmayan batılı ülkelerden, tercüme edilerek kanunlar alınma süreci başladı.

Bunların en önemlileri, Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk ve Ceza yargılamaları usul kanunları, Ceza Kanunu, İcra-İflas Kanunu, Ticaret Kanunu ile İdare hukuku alanını düzenleyen yasalardır.

10 Nisan 1928’de İsmet Paşa (İnönü) ve 120 partilinin teklifiyle ve yapılan anayasa değişikliği ile ’’Devletin Dini, Din-i İslam’dır’’ maddesi kaldırıldı.

1937 Anayasa değişikliği ile CHP’nin ilkeleri arasında yer alan laiklik Anayasaya girmiş oldu.

Böylelikle T.C Kemalist devleti, dinsiz bir devlet olduğunu bütün bir dünyaya ilan etmiş oldu…