..............

m 201

Peygamber Yolu CeridesiMetin Kaplan´a -özgürlük- Peygamber Yolu TR AR  DE

ANA SAYFA ..............Yenilikler ..............Kitaplar..............Bildiriler ..............Hutbeler.............. D-I-A Dergisi ...


Yedi Düvel birleşerek; 18 Mart 1915’de Çanakkale’yi geçemedi ama daha sonraları geçildi!

1. Çanakkale geçildi, çünkü devletimizin sistemi değişti.

2. Çanakkale geçildi, çünkü ’’Devletin dini, Dini İslam’dır’’ ibaresi anayasadan çıkartıldı.

3. Çanakkale geçildi, çünkü namusumuz olan örtümüze el uzatıldı.

4. Çanakkale geçildi, çünkü Şeriatımız kaldırıldı.

5. Çanakkale geçildi, çünkü ’’Şeriatın kestiği parmak acımaz!’’ diyen necip bir milletten, ’’Kahrolsun Şeriat, Şeriat gericiliktir, irticadır!’’ diyen bir nesil türedi. Böyle bir neslin yetişmesi için materyalist bir eğitim sistemi bizlere dayatıldı.

6. Çanakkale geçildi, çünkü Halifelik kaldırıldı. Sürüler çakallara ve kurtlara yem edildi.

7. Çanakkale geçildi, çünkü dinimizin bekçisi Halife’miz Avrupa’ya sürgün edildi.

8. Çanakkale geçildi, çünkü ilim ve irfan yuvası olan Medreselerimiz ve Tekkelerimiz kapatıldı, kapılarına kara kilit vuruldu.

9. Çanakkale geçildi, çünkü Kitabımız yakıldı, camilerimiz ahır oldu.

10. Çanakkale geçildi, çünkü din Âlimlerimiz ve Hocalarımız asıldı, hapsedildi ve sürüldü.

11. Çanakkale geçildi, çünkü Kur’an harfleri değiştirildi, yerine Latin harfleri getirildi. Halkımız bir gecede cahil bırakıldı.

12. Çanakkale geçildi, çünkü biz kendi kültür ve medeniyet sisteminden koparılıp boşluğa fırlatılmış bir millet olduk.

13. Çanakkale geçildi, çünkü Cübbe, sarık gitti, kâfirin şapkası geldi. (Giymeyen Hocalar idam edildi. (İskilipli Atıf Hoca-Konya da 10.000 Âlim asıldı).

14. Çanakkale geçildi, çünkü tam 18 sene boyunca Ezan-ı Muhammed-i Türkçe okutuldu.

15. Çanakkale geçildi, çünkü 1948 senesine kadar Hacca gitmek yasaktı.

16. Çanakkale geçildi, çünkü çocukları sünnet ettirmeyi dahi yasakladılar. (Sonra müsaade edildi.)

17. Çanakkale geçildi, çünkü Cuma tatilimiz Pazara çevrildi.

18. Çanakkale geçildi, çünkü Hicrî Takvimimizin yerine 1 Ocak ile başlayan Hıristiyanların Miladî Takvimi getirildi.

19. Çanakkale geçildi, çünkü İslam Hukuku yerine batı kanunlarını getirdiler. (Adına da ’’Türk Kanunu’’ deyip milleti aptal yerine koydular).

20. Çanakkale geçildi, çünkü Peygamberimize çöl bedevisi, Kur’an’ımıza çöl kanunu dendi.

21. Çanakkale geçildi, çünkü dinimizin temeline 98 dinamit yerleştirildi.

22. Yazsak bitiremeyiz ama, Çanakkale geçildi kardeşlerim!..

Tarih boyunca haçlı emperyalist düşmanın yapmadığı ve yapamadığı ihanet ve hıyanetleri bu millete fazlasıyla yaptılar. 1923 yılında başa geçip de dizginleri eline geçiren o Selanikli Kemal, beş sene zarfında memlekette din, iman, mukaddesat ve İslam adına hiçbir şey bırakmadı ve hepsini kaldırıp attı.

M. Kemal’in Cumhuriyetin 10. Yılı konuşmasında söylediği gibi;

’’Az zamanda çok ve büyük işler yaptık!’’

Sözde millet ve memleket adına yapılan devrim ve inkılapların hepsi 1928 yılında neticelendi. Az zamanda İslam adına hiçbir şey bırakmadılar.

Şairin ifadesi ile;

’’Bize bir nazar oldu, Cuma’mız Pazar oldu.

Ne olduysa hep bize azar, azar oldu!..’’