..............

m 201

Peygamber Yolu CeridesiMetin Kaplan´a -özgürlük- Peygamber Yolu TR AR  DE

ANA SAYFA ..............Yenilikler ..............Kitaplar..............Bildiriler ..............Hutbeler.............. D-I-A Dergisi ...


Sual: Ramazan ve Kurban bayramlarının dışındaki, örneğin ”Nevruz” gibi bayramların kutlanmasında İslam’ın hükmü nedir?

Cevap: Allah (c.c.), Tevbe Suresi’nin 28. ayet-i kerime’sinde, „Ey iman edenler! Müşrikler necestir“ diye haber veriyor.

Hakkıyla Allah’ı bir kabul etmeyen, Hz. Muhammed’i de son Peygamber tanımayan herkes, kim olursa olsun, (ister Hıristiyan, ister Yahudi, ister Mecusiler gibi putperestler ve ister Kemalistler) olsun bunların hepsi kâfir olmuşlardır.

Çünkü; Allah-û Teâlâ bunları insan olarak yaratmış, bütün nimetleriyle nimetlendirmiş, yediriyor, içiriyor, besliyor ve büyütüyor. Onlardan yalnız kendisine kul olmalarını bildiriyor, onlara emrediyor. Onlar ise Yaratan’a itaat yerine isyan ediyor, nimetlere karşı nankör oluyorlar. Onun için bunların durumlarını ta ilmî ezelisiyle bildiği için, Kur’an’da „Bunlar (müşrikler) necestir!“ diye biz Müslümanları uyarıyor.

Ey Müslümanlar! Bunlar, her ne kadar dışları temiz görünür ise de içleri pistir. Bayramlarına katılmayın! Bayramlarını kutlarken, birbirleriyle hediyeleşirken; hediyelerini almayın, diğer normal günlerde hediyelerini alıp çaylarını, kahvelerini içebilirsiniz. İşyerlerinde çalışan işçiler olsun, okullarında okuyan öğrenciler olsun bunlara çok dikkat etmeli, Allah muhafaza etsin, dininden, imanından ve nikâhından olurlar.

Bu mevzuyu Fıkıh kitaplarımıza götürelim ve bakalım bizleri nasıl uyarıyorlar:

1- „Nevruz ve Mihricânın şerefi için, bayram hediyesi gibi hediyeler vermek caiz değildir. Zira bu ikisi Mecusiler’in bayramıdır. Ebu Hafs-ı Kebir (r.a.): „Bir kimse elli sene Allah-û Teâlâ’ya ibadet ettikten sonra Nevruz ve Mihricân günü, müşriklerden birisine, o güne ta’zim için bir yumurta verse, kâfir olur. Bütün yaptığı ameller boşa gider. -Allah cümlemizi korusun-.“ demiştir.

2- Camiüs’s-Sağır sahibi; Nevruz gününde bir kimse bir Müslümana, bir şey hediye etse, ama o güne ta’zim etmeyi murad etmese, ancak bazı insanlar itibar ettiğinden dolayı vermiş olsa kâfir olmaz. Fakat layık olan, böyle işi işlememektir. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.), „Kim, bir kavme benzerse, o onlardandır,“ buyurmuşlardır demiştir. (Mevkûfat)

3- Nevruz ve Mihricân adı ile hediye vermek caiz değildir, haramdır. Eğer bunu, müşriklerin saygı gösterdiği gibi saygı göstererek yaparsa kâfir olur. Yani, „Bugünün hediyesi olarak“ diye söyleyerek vermek. Zahire göre, niyet de söz gibidir. Nevruz, ilkbaharın, Mihricân da sonbaharın ilk günleridir. Kâfirler bugünlere saygı gösterirler. Ve bugünlerde hediyeleşirler.

4- Ebu Hafse EI-Kebir şöyle der: „Bir adam elli sene Allah’a kulluk etse, sonra da Nevruz bayramında, bugüne saygı göstermek için bir müşrike bir yumurta hediye etse kâfir olur, amelleri yok olur.“

Şayet bugünlerde, ta’zim kastetmeden halkın adetine uyarak bir Müslümana hediye verse kâfir olmaz. Ancak şüpheyi defetmek için, bunu, anılan günlerden önce veya sonra yapmalıdır. Daha önce almadığı bir şeyi bu günde satın alırsa; eğer bugünlere ta’zim için satın almışsa kâfir olur.

Eğer yemek, içmek ve nimetlenmek için almışsa kâfir olmaz. (Zeylai İbni Abidin’den naklen, Arapcası, c. 5, s. 481)

5- „Kâfirlere mahsus olan esvabı giymek küfürdür.“ Mesela zünnar kuşanmak gibi. Zünnar keşişlerin kuşandıkları kuşaktır, kemerdir. (Kadızâde)

Mecusilerin Bayramı:

6- Bir adam Mecusiler’e ait olan bayram yerine varsa, Mecusiler’in yaptıklarını makul ve hoş karşılasa, yani memnuniyetle hoş görse tekfir olunur. (Elfaz-ı Küfür).

Hristiyanların Noel ve Paskalyası:

7- „Müslüman bir kimse Noel ve paskalya olduğu zaman kâfirlere Noeli’niz ve Paskalya’nız mübarek olsun demiş olsa bu Müslüman kimse tekfir olunur. Tecdidi iman ve tecdidi nikâh lazım gelir.“ (Behçe)

8- Kemalistlerin Bayramları:

23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve benzeri günler neyin bayramıdır? Bunlar Müslümanlar için bayram günü değil, birer kara gündür...

Kalbinde azıcık imanı olan bir Müslüman, bu kara günleri nasıl bayram kabul edebilir?!. Oturup ağlaması ve kurtuluş çaresi araması lazım gelirken, tertip edilen merasimlere, düzenlenen şenliklere nasıl katılabilir?!. Bu, onun dininin de, imanının da ve nikâhının da gitmesine sebep olmaz mı?!.

Şayet bütün bu bayramlardan herhangi birisine katıldın ise, hemen Kelime-i Şehadet getir, tövbe ve istiğfar et ve bir daha katılmamaya karar ver ve bu yazıyı da („Neyin Bayramı?“ isimli bildiriyi) başkalarına okut.! ("Neyin Bayramı?!.", Cemaleddin Hocaoğlu -Kaplan-)