..............

m 201

TR AR  DE

Onların ağızlarından öfke taşmaktadır…’’; Göğüslerinde gizledikleri (düşmanlık ve kin) ise daha büyüktür!’’
(Âl-i İmrân Suresi; Ayet, 118)

Bundan 24 sene önce…

28 Şubat 1997 bir Cuma günü…

Yer: Ankara, Milli Güvenlik Kurulu (MGK)

Kemalist Cunta Çetesi ’’Sivil Bir Darbe’’ yaptılar.

Gerekçe de irtica dedikleri İslam’a ve Şeriat’a karşı.

İslam’ın devlet, Kur’an’ın anayasa, Şeriat’ın kanun olmasına ’’İRTİCA’’, ’’GERİCİLİK’’, ’’YOBAZLIK’’ diye İslam dinine, onun ahkâmı olan Şeriat’a ve Müslümanlara saldırarak düşmanlıklarını, kin ve nefretlerini yukardaki ayet-i kerime fehvasınca açıkça ortaya koymaktadırlar.

… ’’De ki: Öfkenizle geberin!’’ (Âl-i İmrân Suresi; Ayet, 119)