..............

m 201

TR AR  DE

’’Dine uydun mu, laiklikten çıkarsın!’’

Laik oldun mu dinden çıkmaz mısın?

Bir de haberin başlığının aksine bakalım:

İslam dini ile bağdaşmayan laikliği benimseyip kabul eden, ona uyan bir kimse de dinden çıkar; Kâfir olur!..

Alman lügatında laiklik:

’’Din ile bağlantısı olan her şeyin dinden koparılmasıdır!’’ diye tarif edilir.

İslam ise; Allah tarafından vaz edilmiş, eksiksiz-noksansız, devlete ait hükümleri de olan ve getirdiği kanunlar asla bölünmeyi kabul etmeyen ilâhî bir bir nizamdır.

Şimdi bu iki tarifi karşı karşıya koyduğumuz zaman:

İslam dini, laik rejimle bağdaşır mı? Buna imkân ve ihtimal var mı? Hangi ilim adamı veya hangi akıllı bunu söyleyebilir?..

Bu iki rejimi ilmî bir şekilde tetkik eden insaflı birçok ilim adamı da, bu hakikatı açık açık ifade etmektedirler.

Laiklik Müslümanlıkla asla bağdaşmaz!

Demokrasi, Laik düzen, Kemalizm ve Particilik birer küfr-i Bevahtır. Yani kesin birer şirktir.

Bir insan, hem Müslüman hem Demokrat olamaz; bir insan, hem Müslüman hem Laik düzeni kabul edemez; bir insan, hem Müslüman hem Kemalist olamaz; bir insan, hem Müslüman hem partici olamaz!..