..............

m 201

TR AR  DE

Hadislerle Üç Aylar

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), üç aylara çok önem vermiş ve bu aylar gelince "Ya Rabb’i, Receb ve Şaban'ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan‘a eriştir" diye dua etmiştir. Ayrıca, şu hadisleri buyurmuştur:

’’Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir!’’ (İbn-i Cerir)

’’Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir!’’ (Ebu Davud)

’’Receb ayında Allah-û Teâlâ'ya çok istiğfar edin; çünkü Allah-û Teâlâ'nın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer!‘’ (Deylemi)

’’Receb-i Şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevab verilir!’’ (Miftah-ül-Cennet)

’’Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır!’’ (Ebu Ya'la)

’’Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şaban’ın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi!’’ (İ. Asakir)

‘‘Allah-û Teâlâ Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allah-û Teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, "Geçmiş günahların af oldu" der. Allah-û Teâlâ Nuh Aleyhisselamı Receb'de gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti!‘‘ (Taberani)

‘‘Receb'de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, "Ya Rabb’i! Onu mağfiret et" derler!‘‘ (Ebu Muhammed)