..............

m 201

TR AR  DE

Harici İşgalden, Dahili İşgale…

İstiklal Savaşı

Anadolu toprakları, yani Edirne’den Hakkari’ye, Karadeniz’den Akdeniz’e kadar yayılan topraklar, bütünüyle İslam âleminin bir parçasıdır! Müslümanlarındır, Ümmet-i Muhammed’indir!


Bu topraklar her ne kadar Birinci Cihan Harbi’nde kısmen işgal edilmiş ise de bu ümmet, dişini tırnağına takarak, güç ve kuvvetini kullanarak din ve iman cevherine istinad ederek, emir, tavsiye ve tâlimatını Kur’an’dan ve Şeriat’tan alarak yediden-yetmişe erkek, kadın harekete geçerek din ve imanlarını, elhasıl din ve dünyalarını kurtarmak gayesine binaen savaş vermişler ve düşmanlarını mağlup etmişlerdir ve bu suretle ümmetin toprakları düşman işgalinden kurtulmuştur.

1924 tarihinden itibaren ülke yönetimi baykuşların eline geçmiş, herşey tahrip edilmiştir.

Bugün Türkiye’de hiçbir kurum ve kuruluş icraatlarında hür değildir. Meğer ki, asıl işgal bu imiş!

İngilizler’in, Fransızlar’ın, İtalyanlar’ın ve hatta tarihi boyunca haçlı seferlerinin yapamadıkları tahribatı; ihanet ve hıyaneti M. Kemal ve Kemalistler bu vatana, bu vatanın evlatlarına fazlasıyla reva görmüşlerdir!