..............

m 201

TR AR  DE

Seyyid Kutub’un İdamı Esnasında...

 

Mısır’da idamdan önce Ezher’li bir şeyh getirilip idam edilene Kelime-i Şehadet getirtmesi, idam merasimlerindendir.

 

Üstad Seyyid Kutub idam sehpasına götürülürken Seyyid Kutub’a Kelime-i Şehadet getirtmesi için Ezher’li bir hoca getirilir.

 

O, “Ey Seyyid Kutub! “Eşhedü en la İlâhe İllallah ve eşhedü enne Muhammeden Rasulullah” de!” der.

 

Seyyid Kutub, “Sende mi? Komediyi tamamlamak için mi geldin? Şüphesiz biz La ilâhe İllallah dediğimiz için idam ediliyoruz.

 

Siz ise karşılığında ekmek yemek için “La ilâhe illallah” diyorsunuz!” şeklinde cevap verir.