..............

m 201

TR AR  DE

HAKK YOLCULARINA - NASİHAT -Mehmed Zahid Kotku (Rh.a.)

1- İlimden daha faydalı bir hazine olamaz!
2- Hilimden daha ziyade kârlı mal olmaz!
3- Gazabını yenmekten daha iyi hesap olmaz!
4- Amelden daha ziynetli dost olmaz!
5- Cehaletten daha kötü refik (arkadaş) olmaz!


6- Takvadan daha aziz şeref olmaz!
7- Hevasını terk etmekten daha iyi kerem olmaz!
8- Tefekkürden efdal amel olmaz!
9- Sabırdan a’la hasene olmaz!
10- Kibirden beter (fena) günah olmaz!


11- Rıfkdan daha makbul ilaç olmaz!
12- Akılsızlıktan daha acı dert ve musibet olmaz!
13- Haktan daha adaletli elçi olmaz!
14- Sadakattan daha iyi nasihatçi ve delil olmaz!
15- Tamadan daha zelil fakirlik olmaz!


16- Şekavetle toplanan maldan zenginlik olmaz!
17- Sıhhatten daha güzel hayat olmaz!
18- İffetten daha tatlı maişet olmaz!
19- Huşudan daha güzel ibadet olmaz!
20- Kanaatten daha hayırlı zühd olmaz!


21- Sükûttan daha ziyade muhafaza eden bekçi olmaz!
22- Ölümden daha yakın gaib olmaz!