..............

m 201

TR AR  DE

Yanılgılardan Şeriat’a Hicret Edelim!

Çemberleri kırmanın tam zamanı..

Gelin, şu bulunduğumuz girift ortamdan, kendimizi temizleyelim!

Başkasına bakmayın, başkasından beklemeyin..


Gelin, kendi öz nefsimizden başlayalım ve.. Bulunduğumuz yanlışlıklardan, doğrulara yönelelim!..

Demokrasiyi bırakalım, Şeriat’a dönelim..


Kemalizm’in putperestliğini bırakalım, Allah’ın hâkimiyetine teslim olalım..


Yalancılığın cazibesinden kurtulalım, doğru dinin hayat düzenine hicret edelim..


Biz, yine biz olalım da, dünyanın anahtarını teslim alalım!..