English
Deutsch
Kürtce
 

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)
LAİKLİK

8 Kasım 201
33.Senesini dolduran Hak Hareketi
285610 dan beri

 

B İ L D İ R İ L E R

12 Senenin Bilançosu

Açıklama – Hakkı ĺstemek Haktır!

Arabça Öğrenmenin Önemi

Barbaros Hareketi ve Bir Dönüm Noktası

Başta Türk milleti olmak üzere bütün müslümanlara tebliğ mahiyetinde açık mektup!Batıl kıyaslarla batıl sistemler ĺslam´a mal edilemez! -1-Batıl kıyaslarla batıl sistemler ĺslam´a mal edilemez! -2-Batıl kıyaslarla batıl sistemler ĺslam´a mal edilemez! -3-

Batıl Sistemler ve Hocalar

Çaresiz Kalınca


Cehennemin Kenarında

Cevaba Cevap!

Hüsameddin Cindoruk’a Mektup

Çubukçu ve Yandaşlarına Açık Mektup

Demokrasi Simsarları

Devlete Gidiş Yolu Parti mi, Tebliğ mi?

Devletsiz Bir ĺslam Dini Düşünülemez!

Din şurası mı, şirk şurası mı?


Dindarlara, din ve imana dair hürriyet yok, kâfirlerde ise dine-imana saldırma var!

Diyanet ĺşleri Başkanlığı ve ĺslam

Diyanet ve ĺslam Cemaatleri Anlaşmazlığı

Doğu Olayları ve Altında Yatan Gerçekler

Dostlar Alış-Verişte Görsün!

Dünyayı Fesada Veren ĺki Put


Ortodoks ve Katolik Kiliseleri Patrik ve Papalık Makamlarına Açık Mektup – Duymuyor musunuz, Yoksa Hoşunuza mı Gidiyor?

Fetva Mahiyetinde Sualler ve Cevaplar

Gaye Malî Kaynakları Kurutmak

Gençlere Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektup

Görünüş Bazen Aldatır!

Günümüzün Putları ve Putperestleri

Hacc Ümmetin Birliğidir!

Hacc


Hâkimiyyet –1-

Hâkimiyyet –2-

Hâkimiyyet –3-

Hâkimiyyet –4-

Hâkimiyyet –5-

Hâkimiyyet –6-

Hâkimiyyet –7-

Hâkimiyyet –8-

Hâkimiyyet –9-

Hâkimiyyet –10-

Hâkimiyyet –11-

Hâkimiyyet –12-

Hâkimiyyet –13-

Hâkimiyyet –14-

Hâkimiyyet –Hatime-


Hakkı Sahibine ĺade

Hareketimizin Temel Prensipleri

Her Ev Bir Medrese Olmalıdır!

Hilâfet Devleti Bulunmaz Bir Nimettir!

Hilâfet ve Halife

Hizbullah ve Hizbüşşeytan

ĺhtilaflar ve Çözüm Yolları

ĺki şey Arasında Tercih

ĺlim ve Hukuk Dünyasına Açık Mektup


ĺnsanı Küfre Götüren Sözler

ĺnsanları Kâfirleştiren Bayramlar

ĺran’a Bakış

ĺşçi-ĺşveren ve Temsilcilerine Tebliğ

ĺslam’da Futbol Oynamanın Hükmü

ĺslam’da Partiyi Desteklemek Yoktur ve Günahtır!

ĺslam Dini Doğum Kontrolünü Reddeder!

ĺslam Dini Nedir ve Ne Değildir?


ĺslamî Bir Tebliğ ve Umumî Bir Davet

ĺslam ve Demokrasi

ĺşte Meydan!

Kâfir Sistemler, Onları Destekleyenler ve Biz!

Kemalist Düzen Münafıklığıyla Ayakta Duruyor!

Kemalistler, Kemal’in Kullarıdır!

Kendimizi Tekrar Tanıma!

Kendine Dön, Hakkına ve Şeriat'ına Sahip Çık!

Kendisinin ĺdam Kararını Kendisi Vermiştir!

Korkunç Bir Oyun!


Kurtuluşun Tek Yolu!

Kuruluşumuz Saadet Devri Devleti Model Alan ĺslam Devletini Hedeflemiştir!

Laiklik Müslümanlıkla Asla Bağdaşmaz!

Mescid-i Dırar

Müslüman Kızlar Başlarını Açarak Okula Devam Edebilirler mi?

Müslüman ve Terör Yasası

Neces Devlet Reisi Olur mu?


Neyin Bayramı?!.

Noksanı ĺkmal, Hatayı Tashih!

Ortaasya Cumhuriyetleri'ne Açık Mektup

Osmanlıca ve Önemi

Particilik ve ĺman Tehlikesi

Resulullah’ın Doğumu

Saflar Artık ĺyice Netleşti!

Sarık

Sefir ve Konsoloslara Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektup Şeriat'a Bağlı Olmayanlar, Solakların Ta Kendileridir!

Şeriat Düşmanlığı ĺnsanı Kâfirliğe Götürür!

Suçluyu Bulma ve Hakkı Sahibine ĺade

Sudan’a Gönderilen Tebrik Mesajı

Sur Duvarı

Talimatnâme

Tebliğci Kardeşlerimize Mühim Bir Tavsiye –1-

Tebliğci Kardeşlerimize Mühim Bir Tavsiye –2-

Temel Esaslar


Ticarette ĺslam Ahlakı

Tüm ĺslamî Kuruluşlara Tebliğ

Tüm ĺslamî Kuruluşları Birliğe Davet

Türkiye’de ĺki Din ve Biz

Ucuz Kahramanlar

Ümmet Mensubu Tüm Kardeşlerin Riayet Edeceği HususlarÜniversite Öğretim Üyelerine Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektup

Utan Kemalist ve Laik Düzen, Utan!

“ĺslam Dini Laik Rejimle Bağdaşır!” Diyenler Ya Echeldir, Ya Ekferdir!


Ya Hep, Ya Hiç!

Yalan ve ĺftiralara Cevap!

Yanlış Yorumlar ve Cevaplar

Yeni Dünya Düzeni mi?!.

Yeni Neslin Görevi

Ziyaret ve Davet

Zulüm Düzeniyle, Âdil Düzen Getirilmez!

 

Günün
Sohbeti

 Müslümana devlet,
hava ve su gibi
lazımdır, vacibtir!


 

ĺlme hürmet etmek
ve saygı duymak
bir vecibedir!
Dinden taviz vermek
caiz değildir,
haramdır.
Çok ağır cezayı
gerektirir!

 


Devleti ĺslam olmayan
müslüman esirdir!
Tevhid ve iman
hareketinın
önü alınmaz!


 

ĺlim tahsili yönünden
her ev medrese,
her cami
üniversite olmalıdır!

 Tagutu red ve inkâr
insanı Tevhid'e götürür!

 

 


ĺslam devleti şirki reddetmiş,
Tevhid'i getırmiştir!

 Ehl-i batıl
şeytanî zekasını
kullanarak
önce taviz koparma
yoluna gitti ve
taviz üstüne
taviz kopardı

ĺslam'ın devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak, kadın-erkek her müslümana farzdır!________ ___________

Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!________ ________________ _________ĺslam hem dindir, hem de devlettir, hem ibadet, hem de siyasettir.___________

Din-devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur!__________ _______________ ______
ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!

dan beri

 

 

 

 

 


HİTABELER

 

 

8 Kasım5610 dan beri

"Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip belli olmuştur. Kim tağutu
(putu) inkâr edip, Allah’a inanırsa, muhakkak ki, o, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir."
(Bakara, 256)

"Yoksa O’ndan başka ilahlar mı edindiler? De ki, bu
hususta kesin delillerinizi getirin! İşte benimle beraber onların da öğüdü ve benden öncekilerin de öğüdü budur; Ama çokları hakkı bilmezler. Bundan dolayı onlar, haktan yüz çevirirler."
(Enbiya, 24)


"Eğer kulumuz (Muhammed’e) indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allah’tan başka bütün şahidlerinizi (yardımcılarınzı) de çağırın; Eğer doğru iseniz (bunu yapın)!.." (Bakara,

"Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resul’e ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, onu Allah ve Resulü’ne götürün! Gerçekten Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunu böyle yapın; zira bu, daha iyidir ve netice itibariyle daha güzeldir.""Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah’a aittir. Işte Rabb’im Allah budur. O’na dayandım, O’na yöneldim." (Şura, 10)

 

 


 


Die ganze Zeitschrift DIA zum Download!
(DIA-Almanca dergisinin bütün sayisini
indirip-tebliğ amacli coğaltilabilinir!
BEYYİNE1
 


HİTABELER


Die ganze Zeitschrift DIA zum Download!
(DIA-Almanca dergisinin bütün sayisini
indirip-teblig amacli cogaltilabilinir!
   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz